/

IQ Einstein & meer weetjes

Dat het genie Albert Einstein een hoog IQ had, is voor niemand een verrassing. Sterker nog, zijn IQ is door meerdere personen geschat op ongeveer 160. Gezien de meeste mensen een IQ hebben van rond de honderd, kan je je wel voorstellen dat het veel is.

Hoog of niet, IQ of niet, Albert Einstein zal voor altijd een bekend personen blijven op veel vlakken. We vertellen je van alles over zijn bekendste werk, zijn toevoegingen aan onze wereld en zullen je verrijken met informatie over alles dat met IQ te maken heeft. De blog staat centraal om het IQ van Einstein zelf, maar andere weetjes hierbij zijn eigenlijk onvermijdelijk om te vertellen.

Albert Einstein

Albert Einstein, een beroemd theoretisch natuurkundige met een hele bak aan ideeën, revolutionaire theorie en veel kennis. De beste man werd geboren op 14 maart 1879 in het Duitse Ulm. Al op jonge leeftijd blijkt Einstein, die opgroeide in een Joods gezin, geïnteresseerd te zijn in de wetenschap. Hij excelleerde in met name de bètavakken en rondde hier dan ook later een studie in af.

Rond zijn begin twintigerjaren werd hij verliefd. Mileva Marić, heette de vrouw met wie hij zijn leven wilde delen. Hij zou een dochter krijgen, in het huwelijksbootje stappen, twee zoons op de wereld zetten, scheiden en opnieuw het huwelijksbootje instappen met zijn nicht Elsa. Maar, intussen was hij ook bezig met hele andere dingen. Want in 1905 promoveert hij met een proefschrift over moleculaire afmetingen en schrijft hij artikelen die vandaag de dag nog verbluffend blijken te zijn. Misschien wel de bekendste of zelfs belangrijkste van die artikelen omvatte de speciale relativiteitstheorie.

Tien jaar later, in 1915 publiceerde hij de algemene relativiteitstheorie. Het zou ons begrip van tijd, ruimte en zwaartekracht fundamenteel veranderen. Je kan die theorie misschien kennen door de formule, wat zoiets inhoud dat een kleine massa in een enorme bom aan energie kan worden omgezet. Weet dat hij er zelfs een Nobelprijs voor kreeg. Lees:

 E = mc2 : Energie = Massa * Lichtsnelheid2

Zijn briljante geest en creatieve denkwijze leidden tot talloze bijdragen aan de wetenschap. Moderne fysici halen nog steeds belangrijke informatie uit zijn denkwijze en theorieën. Verder was Einstein een voorvechter van vrede en vrijheid. Hij uitte eveneens zijn bezorgdheid over de gevaren van nucleaire wapens, bijvoorbeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Uiteindelijk sterft Einstein, op 76-jarige leeftijd, op 18 april 1955 in zijn slaap, nadat hij een hersenbloeding had gekregen.

IQ Einstein

We vertelden het eigenlijk in de inleiding al, maar onderzoekers schatten het IQ van Einstein op 160. Het maakt hem meer dan hoogbegaafd en een persoon dat excelleert in een aantal kenmerken. Je kan een dergelijk persoon, met zo’n hoog IQ, met zekerheid een genie noemen. De man, die zich interesseerde in mechanica, fysica en mathematica, liet zien dat hij zijn verstand gebruikte, ten goede van de mens. Overigens betekende dat niet dat hij in alles heel goed was. Zo vergat hij meer dan eens namen, data en getallen.

Een grappig weetje, waar wetenschappers pas zo’n 20 jaar achterkwamen, is dat het onderdeel in de hersenen dat bijvoorbeeld ervoor zorgt dat je wiskunde begrijpt, veel groter was dan normaal. Wellicht dat Einstein daarom zo’n genie was.

Alles over IQ

IQ zegt iets over de mate van intelligentie bij een persoon. Voor sommigen is dat wat kort door de bocht, maar het geeft zeker een degelijk beeld van een populatie of persoon. Eigenlijk zie je IQ altijd verdeeld in een normaalverdeling. Het is een manier om IQ scores te interpreteren.

Normaalverdeling

De normaalerdeling van IQ is een statistisch concept dat veel wordt gebruikt bij intelligentietests. In deze verdeling hebben de meeste mensen een IQ dat wordt vastgesteld op 100. De curve is symmetrisch rond het gemiddelde, waarbij een groot deel van de populatie zich in het midden bevindt en slechts een klein percentage een zeer laag of zeer hoog IQ heeft. De normale verdeling van IQ helpt bij het begrijpen en interpreteren van testresultaten. Zo kan je stellen dat personen met een IQ boven de 130, wat om maar ongeveer 2,5% van de bevolking gaat, hoogbegaafd zijn. Aan de andere kant geldt hetzelfde, maar dan met personen die als zwakbegaafd worden gezien.

Waarom zegt het IQ niet alles over een persoon?

Het IQ geeft een indicatie van iemands cognitieve vermogens en wordt vaak gebruikt als een maatstaf voor intelligentie. Hoewel het een nuttige meting is, zegt het niet alles over een persoon om verschillende redenen:

  • Multidimensionaliteit: Intelligentie is een complexe eigenschap en kan niet volledig worden vastgelegd door één enkele score. Het omvat verschillende aspecten, zoals analytisch denken, creativiteit, praktische vaardigheden en sociale intelligentie.
  • Emotionele intelligentie: Het IQ meet voornamelijk cognitieve vaardigheden, maar het negeert het belang van emotionele intelligentie, zoals empathie, zelfbewustzijn en sociaal gedrag, die essentieel zijn voor effectieve interpersoonlijke relaties. Een persoon kan misschien wel heel slim zijn, maar niet kunnen functioneren in de samenleving. Wat doe je dan?
  • Levenservaring en motivatie: Het IQ houdt geen rekening met levenservaring, motivatie, doorzettingsvermogen en persoonlijke interesses, die allemaal van invloed zijn op hoe iemand zijn vaardigheden in het dagelijks leven toepast.
  • Andere talenten: Een persoon kan over unieke talenten en vaardigheden beschikken die niet worden gemeten door een IQ-test, zoals artistieke bekwaamheid, sportieve prestaties of leiderschap.

Daarom is het belangrijk om het IQ als slechts een deel van het geheel te beschouwen en andere aspecten van een persoon te waarderen. Je krijgt een vollediger beeld van wie een persoon werkelijk is.

William James Sidis

Dat een hoog IQ alles is, wordt zeker weten ontkracht door onder andere het verhaal van het ‘Amerikaanse wonderkind’, William James Sidis, geboren op 1 april 1898.

Het IQ van William is zo hoog, dat er eigenlijk geen cijfer aan vast te plakken is. Als jong kind sprak hij meerdere talen vloeiend en excelleerde hij in de wiskunde. Hij werd dan ook beroemd om zijn uitzonderlijke intelligentie en buitengewone prestaties. Echter had die aandacht een enorme keerzijde. Sidis’ vroege roem bracht veel druk en verwachtingen met zich mee, wat leidde tot moeilijkheden in zijn latere jaren. Hij trok zich uiteindelijk terug uit de openbaarheid en leidde een teruggetrokken leven. Op 14 juli 1944 stierf Sidis op relatief jonge leeftijd.

Het misschien wel de reden waarom niemand deze naam herkent en zijn verhaal niet als eerste naar bovenkomt, wanneer men denkt aan een persoon met een hoog IQ.

Laatste in: Blog