group of people on a conference room
Photo by Christina Morillo on Pexels.com

Compliance betekenis en het belang ervan

Compliance is het proces waarbij een organisatie zich aan de wet- en regelgeving houdt. Dit is van groot belang, omdat het ervoor zorgt dat een organisatie zich aan de maatschappelijke verwachtingen en verplichtingen houdt. Hierdoor wordt voorkomen dat de organisatie in de problemen komt met de overheid of andere instanties.

Waarom is compliance belangrijk?

Compliance voorkomt de organisatie dat zij in de problemen komt met de overheid of andere instanties. Daarnaast kan compliance ook bijdragen aan een positief imago van de organisatie en kan het leiden tot meer vertrouwen van klanten en stakeholders.

Welke wet- en regelgeving is van toepassing?

Er zijn diverse wet- en regelgevingen waar een organisatie zich aan moet houden. Dit is afhankelijk van de branche waarin de organisatie actief is. Hieronder staan enkele voorbeelden van wet- en regelgevingen waar een organisatie zich aan moet houden:

 • Wet op de privacy: deze wet regelt hoe een organisatie omgaat met persoonsgegevens.
 • Wet op de arbeid: deze wet regelt hoe een organisatie omgaat met arbeidscontracten en arbeidsvoorwaarden.
 • Wet op de bedrijfsvoering: deze wet regelt hoe een organisatie moet voldoen aan de eisen voor een goede bedrijfsvoering.

Ondersteuning om compliant te worden

Er zijn diverse manieren waarop een organisatie ondersteuning kan krijgen om compliant te worden. Hieronder staan enkele voorbeelden:

 • Advisering door een juridisch expert: Een juridisch expert kan een organisatie adviseren over welke wet- en regelgeving van toepassing is en hoe de organisatie zich hieraan moet houden.
 • Trainingen: Een organisatie kan trainingen volgen om medewerkers op de hoogte te stellen van de wet- en regelgeving en hoe deze toegepast moeten worden.
 • Certificering: Een organisatie kan zich laten certificeren door een externe partij, zoals een certificeringsinstantie. Hierdoor kan de organisatie aantonen dat zij voldoet aan de wet- en regelgeving.
 • Compliance software: Er zijn diverse software oplossingen beschikbaar om compliance te ondersteunen, zoals automatisering van controles en rapportages, of bewaking en alert systeem.

Het is belangrijk dat een organisatie zich bewust is van de wet- en regelgeving waaraan zij moet voldoen en hoe deze toegepast moeten worden. Door advisering, trainingen, certificering of software te gebruiken, kan een organisatie de stappen ondernemen om compliant te worden en te blijven.

Hoe kan een organisatie compliance bewaken?

Een organisatie kan compliance bewaken door het implementeren van interne controles en procedures. Hierdoor wordt voorkomen dat de organisatie in overtreding is met wet- en regelgeving. Daarnaast kan een organisatie ook externe partijen inschakelen, zoals een compliance officier, om de naleving van wet- en regelgeving te bewaken. Dit kan ook door het afnemen van een extern compliance onderzoek.

Compliance is van toepassing voor allerlei sectoren en branches

of het nu gaat om de financiële sector, gezondheidszorg, technologie, of de publieke sector. Elk bedrijf of organisatie heeft specifieke wet- en regelgeving waar zij zich aan moeten houden. Hieronder staan enkele voorbeelden van sectoren en de specifieke wet- en regelgeving waar zij zich aan moeten houden:

 • Financiële sector: Organisaties in de financiële sector moeten zich houden aan wet- en regelgeving zoals de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Europese richtlijn inzake betalingsdiensten (PSD2).
 • Gezondheidszorg: Organisaties in de gezondheidszorg moeten zich houden aan wet- en regelgeving zoals de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet op de privacy (AVG).
 • Technologie: Organisaties in de technologie sector moeten zich houden aan wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Nederlandse Wet elektronische handel (E-commerce wet) en de Nederlandse Wet op de identiteitsvoorziening (Wiv).
 • Publieke sector: Organisaties in de publieke sector moeten zich houden aan wet- en regelgeving zoals de Wet openbaarheid van bestuur (WOB), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet financieel toezicht gemeenten (Wftg).

Het is belangrijk dat organisaties zich bewust zijn van de wet- en regelgeving waaraan zij moeten voldoen en hoe deze toegepast moeten worden. Door advisering, trainingen, certificering of software te gebruiken, kan een organisatie de stappen ondernemen om compliant te worden en te blijven.

Laatste in: Blog